Quá trình biến đổi tinh vi của VIRUS SARS-CoV-2

Để có thể mở khóa tấn công loài người, SARS-CoV-2 được cho rằng đã phải thay đổi hình dạng chiếc chìa khóa của mình 2 lần. Người ta thấy rằng khi ở dạng nguyên gốc của nó trong cơ thể...