Thông tin, hình ảnh dây, lá trầu không

Lá trầu không là một trong những nguyên liệu rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Thông thường, lá trầu được sử dụng trong phong tục ăn trầu của người Việt. Tuy nhiên, đây còn là một thảo...